Fi-kinestetiikkakoulutus järjestää kinestetiikan peruskursseja, syventäviä koulutuksia, intro-tilaisuuksia ja omaishoitajakursseja.

Kinestetiikka on innovatiivinen ja käytännössä toimiva lähestymistapa, jonka avulla, terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaiset ja omaishoitajat voivat edistää tuen tarpeessa olevan henkilön omien voimavarojen ylläpitämistä ja edistämistä, sekä oman tuki- ja liikuntaelimistönsä terveyttä.

• Yrityksen graafinen ilme  •  logo
•  responsiivinen WordPress
www-sivusto

www-sivusto