Kinestetiikka® on voimavaralähtöinen toimintamalli, joka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen sekä näiden merkitykseen oppimiselle ja itsehallinnalle. Se tukee ihmistä hänen perustoiminnoissaan siten, että hän kokee toimintansa mielekkäänä ja kykenee aktiivisesti osallistumaan toimintoihinsa huolimatta sairaudestaan tai vammaisuudestaan.

Kinestetiikka on innovatiivinen ja käytännössä toimiva lähestymistapa, jonka avulla terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaiset ja omaishoitajat voivat edistää tuen tarpeessa olevan henkilön omien voimavarojen ylläpitämistä ja edistämistä sekä oman tuki- ja liikuntaelimistönsä terveyttä.

•  Yhdistyksen graafinen ilme
•  logo  •  esitteet  •  messuosasto
•  lomakkeisto  •  opetus-dvd:n grafiikka, videoeditointi & toiminnallisuus  •  responsiivinen WordPress www-sivusto
•  oppikirjantaitto yms…

Logo

Messuosaston grafiikka

Oppikirja

Opetus DVD - grafiikka

Kinestetiikkahahmot

Folderi

Esitteitä

www-sivusto